Amir Temur haqida qiziqarli 10 ta fakt

Savollar: 
Amir Temur Keshda tug'ilganmi?
Amir Temur saltanatining rasmiy nomi nima edi?
Temuriylar saltanati insoniyat tarixida maydoni bo’yicha nechanchi o’rinda turadigan imperiya sanaladi?
Amir Temur qancha hududni zabt etgan?
Amir Temur Mosvkani buysundirganmi?
Amir Temur Usmoniylar imperiyasi bilan jang qilganmi?
Amir Temur rostdan ham Yevropaga yordam berganmi? 
Amir Temur janglarida necha marta mag’lub bo’lgan?
Samarqanddagi tarixiy maqbalarning Amir Temurga qanday bog’liqligi bor?

Javoblarni quyidagi ma'lumotlardan bilib oling!
 

Mirzo Bobur haqida faktlar

 #1. Amir Temur ko’plab manbalarda keltirilganidek Keshda tug’ilmagan. U aslida Kesh yaqinidagi Ho’ja Ilg’or qishlog’ida tug’ilgan.

Amir Temur
Foto

 #2. Amir Temur Markaziy Osiyo tarixidagi qudratli, o’rta asrlarda esa, mintaqadagi eng yirik imperiyaga asos solgan.

#3. U asos solgan davlat Markaziy Osiyo mintaqasida rasmiy nom olgan so’nggi imperiyadir.

 #4. Temuriylar imperiyasi, insoniyat tarixida maydoni bo’yicha 26-o’rinda turadigan imperiya sanaladi.

Amir Temur bayrog'i
Foto Bayroq haqid ma'lumot

Limon haqida 24ta nordon faktlar

 #6. Tarixchi Sarafuddin Ali Yazdiyning “Zafarnoma” kitobida yozilishicha, Amir Temur hatto Moskvani ham bo’ysindirgan.

 #7. Amir Temur 6 asr hukm surgan Usmoniylar imperiyasiga yurish qilib, toru-mor qilgan yagona Markaziy Osiyo vakilidir.

 #8. 1402 – yil Anqara jangida qilgan g’alabasi tufayli Yevropa haloskori ta’rifiga sazovor bo’ladi.

Temur va Boyazid
Foto

Shakar zararlimi? 15 ta fakt 

#9. Amir Temur o’zi o’tkazgan janglarning birontasida ham, mag’lub bo’lmagan.

 #10. Ming yillik tarixga ega Samarqanddagi obidalarning aksari, Amir Temurning avlodlari tomonidan qurilgan. 

 

Foto manba

Ma'lumotlar manbadan olindi

Перевод на русский язык:

Амир Темур 10 интересных фактов

 

№ 1. Согласно многим источникам, Амир Темур родился не в Кеше. Родился он в селе Ходжа Ильгор близ Кеша.

№ 2. Амир Темур — самый могущественный в истории Средней Азии, а в Средние века — девиз крупнейшей империи в регионе.

№ 3. Это последняя империя в регионе Центральной Азии, получившая официальное название.

Рекорды связанные с карандашом

№ 4. Империя Тимуридов является 26-й по величине империей в истории человечества.

№ 5. Общая площадь территорий, завоеванных Амиром Темуром, составляет 4,6 миллиона квадратных километров.

№ 6. Согласно книге историка Сарафуддина Али Язди « Зафарнома» , Амир Темур даже завоевал Москву.

№ 7. Амир Темур — единственный из Средней Азии, кто двинулся на Османскую империю 6 века.

№ 8. Его победа в битве при Анкаре в 1402 году принесла ему репутацию европейского спасителя.

Интересные факты о велосипедах и велоспорте

№ 9. Амир Темур не был непобежден ни в одном из своих сражений.

№ 10. Большинство памятников Самарканда, имеющих тысячелетнюю историю, построены потомками Амира Темура.

Comments