Abu Rayxon Beruniy qayerda tug'ilgan

Abu Rayxon Beruniy haqida faktlar
Beruniy dengizlar nazariyasini ishlab chiqib, geografiya fanida katta inqilobiy o'zgarish yasagan.