Marokash haqida qiziqarli ma'lumotlar

Jazoir, Liviya, Tunis va Marokash-bu ekzotik Afrika mamlakatlari qadim zamonlarda bir so‘z bilan-mag'rib deb etalgan. Marokash- bu islom dunyosining eng g‘arbiy mamlakatidir. 

Xiaomi haqida siz bilmaydigan faktlar

Xo‘sh Marokash haqida biz nimalarni bilamiz?  Bu ajoyib mamlakat haqida faqat bir nechta ma'lumotlarni bilamiz holos. Keling, siz bilan bu davlat haqida ba'zi bir qiziqarli ma'lumotlarni ko'rib chiqamiz. 
Marokash qirg‘oqlarini Atlantika okeani va O‘rtayer dengizi yuvub turadi. Marokash tarixi juda qadimgi bo‘lib, u o‘z ichiga ming yillarni oladi. Marokashda odamlar bundan 5000 yil oldin ham yashagan ekanlar, berberlar esa Marokashda 3000 yil oldin paydo bo‘lganlar.
Tahminan  er. av. 800 yillarda Marokash hududiga finikiyaliklar ko‘chib keladilar va Marokash tarixiga ulkan ta’sir ko‘rsatadilar. Bir necha asrlar o‘tib Marokash Rim imperiyasi ta’siriga tushib qoladi. Arablar Marokash hududlariga 7-asrda kirib keladilar. Berberlar islom dinini qabul qiladilar. Nasarolar Pirineydan musulmonlarni haydab chiqargach, Marokashni portugaliyalik mustamlakachilar ishg‘ol qiladilar. 1800 yilga kelib Marokash hududiga fransuzlar va ispanlar talabgor bo‘la boshlaydilar.

Umar ibn Hattob haqida faktlar

Marokash xozirgi kunda mustaqil qirollik mamlakatidir. U BMT va Arab Davlatlar Ligasiga kiradi.

Marokashliklar uchun or-g‘urur, mardlik kabi xususiyatlar juda muhim rol o‘ynaydi. Ular uchun bu tuyg‘ular oddiy so‘zlar emas.  Marokashliklar nafaqat o‘z sharaflari, balki oilasi sharaflari uchun ham qattiq kurashadilar. Marokashliklar uchun eng yomon narsa bu o‘zi va oilasining nomini bulg‘anishidir, ular uchun bu o‘lim hisoblanadi. Shuning uchun Marokashliklar chet ellardan kelgan yolg‘iz yurgan turistlarga ajablanadilar. Chunki Marokashliklar uchun oilasiz safarga chiqish bu g‘alati odatdir.

Marokash islomiy  mamlakat bo‘lgani uchun  erkaklar ko‘p xotin olishlari mumkin, lekin iqtisodiy  ahvol tufayli  Marokashda ko‘pxotinlik kam uchraydi. Marokash  aholisi islom bayramlarini juda keng nishonlaydilar. Ular Ramazon, Id-as-Sag‘ira  bayramlari bilan  birgalikda Xalq san’ati festivali, Al-Qala M'Gunadagi "Atirgullar festivali",  Sefridagi" Olchalar festivali ",  Gulimindagi" Tuyalar festivali",  Tisdagi "Otlar festivali"larini juda keng nishonlaydilar. 

Suratda: Marokashning shimoliy-sharqida joylashgan Fes shahri.

Manba

Перевод текста на русском:

 

Алжир, Ливия, Тунис и Марокко-эти экзотические африканские страны в древности называли одним словом-Магриб. 
Марокко-самая западная страна в исламском мире.

Факты о Xiaomi которые вы навернека не знаете!

Итак, что мы знаем о Марокко?  Мы знаем лишь несколько фактов об этой удивительной стране. Давайте посмотрим с вами несколько интересных фактов об этом штате. 
Побережье Марокко омывается Атлантическим океаном и Средиземным морем. История Марокко очень древняя и насчитывает тысячи лет. Оказывается, люди жили в Марокко еще 5000 лет назад, а берберы появились в Марокко 3000 лет назад.
Прибл.земли. АВ. В 800-х годах финикийцы мигрируют на территорию Марокко и оказывают огромное влияние на историю Марокко. Спустя столетия Марокко попадает под влияние Римской империи. Арабы вторгаются на территорию Марокко в 7 веке. Берберы принимают ислам. Когда насаро изгнали мусульман из пиринея, Марокко было оккупировано португальскими колонистами. К 1800 году на территорию Марокко начинают претендовать французы и испанцы.

Факты об Умаре ибн аль-Хаттабе (РА)

Марокко в настоящее время является независимой королевской страной. Он входит в ООН и Лигу арабских государств.

Для марокканцев очень важную роль играют такие черты, как гордость, храбрость. Для них эти чувства-не простые слова.  Марокканцы яростно борются не только за свою честь, но и за честь своей семьи. Худшее для марокканцев-осквернение имени себя и своей семьи, для них это смерть. Вот почему марокканцы удивляются одиноким туристам из-за рубежа. Потому что для марокканцев путешествие без семьи-странная привычка.

Поскольку Марокко-исламская страна, мужчины могут иметь много жен, но из-за экономического положения многоженство в Марокко встречается редко. Жители Марокко очень широко отмечают исламские праздники. Они очень широко отмечают Рамадан, фестиваль народного искусства в сочетании с праздниками ИД-ас-Сагира, "фестиваль роз" в Аль-кала м'Гуна," фестиваль вишни " в Сефри," фестиваль верблюдов" в Гулимине, "фестиваль лошадей"в Тисе. 

На фото город Фес на северо-востоке Марокко

 

Источник

Comments