nimaga havo isib ketyapti

Nimaga havo isib bormoqda?
― Baʼzilar bilsa kerak har yili Quyosh yerdan bir necha sm (santimetr) ga uzoqlashib bormoqda. Lekin havo sovushning o‘rniga isib bormoqda.