ingliz tili qiziqarli faktlar

Ingliz tili bilan bog’liq o’ta qiziqarli faktlar
Ingliz tilida "month” – oy (yil hisobidagi) so‘ziga qofiyadosh so‘z yo‘q;