Nimaga odamlar koʻzlarini ochib uxlashadi?

— Aniq bilamiz, siz yoki biror yaqiningiz koʻzlarini ochib uxlashi natijasida albatta kulgiga qolgan. Xoʻsh, bu holat nima sababdan yuzaga keladi?

Nimaga havo isib bormoqda?

— Koʻzlarni ochib uxlashga 5 ta keng tarqalgan muammolardan biri sabab boʻladi. Bular — koʻz-qovoq mushaklari patologiyasi (boʻshashishi), asab kasalliklari, miyadagi baʼzi nosozliklar, qalqonsimon bez bilan bogʻliq muammolar va logoftalmos kasalligidir. Sizni koʻzini ochib uxlaydigan tanishingizda aniq yuqoridagi muammolardan biri bor.

Nega ingliz tili xalqaro til bo’lib qoldi?

Foto manba

 

Текст на русском:

Почему люди спят с открытыми глазами?

- Мы точно знаем, что вы или кто-то из ваших близких наверняка смеялись из-за того, что спали с открытыми глазами. Так почему же это происходит?
— Одна из 5 распространенных проблем, из-за которых приходится спать с открытыми глазами. К ним относятся патологии (расслабление) мышц век, заболевания нервов, некоторые заболевания головного мозга, проблемы с щитовидной железой и логофтальм. У вашего знакомого, который спит с открытыми глазами, явно есть одна из вышеперечисленных проблем.

Comments