Abu Rayxon Beruniy haqida faktlar

#1. Abu Rayxon Beruniy 973-yilda Xorazmning Kat shahrida tug'ilib, 1048-yili G'azna shahrida vafot etgan.

#2. Beruniy qomusiy olim bo'lib, 150 dan ortiq asar yozgan. 

#3. Beruniy dengizlar nazariyasini ishlab chiqib, geografiya fanida katta inqilobiy o'zgarish yasagan. 

#4. Mutafakkir insoniyat tarixida birinchi bo'lib sayyoramiz globusini yasagan va Yer sharining radiusini aniqlagan. 

Polat Alemdar haqida faktlar

#5. Abu Rayxon Beruniy Xristofor Kolumb Amerikani kashf qilishidan 5 asr avval G'arbiy yarimsharda quruqlik mavjudligini bashorat qilgan. 

#6. Beruniy birinchi bo'lib Yerning o'z o'qi va Quyosh atrofida doimiy harakatlanishini ilmiy isbotlagan. 

#7. Beruniy trigonometriya faniga asos solgan. 

Imom Termiziy haqida faktlar

#8. Mutafakkir qiyosiy dinshunoslik, etnologiya va madaniyatshunoslik fanlarining ilmiy-nazariy asoslarini ishlab chiqqan. 

#9. Beruniy Iogann Keplerdan 600 yil avval sayyoralarning elliptik orbita bo'ylab harakatlanishi nazariyasini ilgari surgan. 

Mirzo Ulug'bek haqida faktlar

 

Ma'lumotlarning bir qismi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi va O'zbekistondagi islom sivilizatsiyasi markazi chiqargan qo'llanmalardan olindi. 

Перевод на русския язык:

№1. Абу Райхан Беруни родился в 973 году в городе Кат в Хорезме, а умер в 1048 году в городе Газна.

№ 2. Беруни был энциклопедистом и написал более 150 работ.

№3. Беруни разработал теорию морей и произвел большой революционный переворот в географической науке.

Факты об Имаме Термизи

№ 4. Мыслитель первым в истории человечества составил глобус нашей планеты и определил радиус Земли.

№ 5. Абу Райхан Беруни предсказал существование суши в Западном полушарии за 5 веков до того, как Христофор Колумб открыл Америку.

Факты о Мирзо Улугбеке

№ 6. Беруни первым научно доказал, что Земля постоянно движется вокруг своей оси и Солнца.

№ 7. Беруни основал науку тригонометрия.

№8. Мыслитель разработал научно-теоретические основы сравнительного религиоведения, этнологии и культурологии.

№ 9. За 600 лет до Иоганна Кеплера Беруни выдвинул теорию движения планет по эллиптической орбите.

Факты о Бабуре

Часть информации переведена из пособий, выпущенных Международным исследовательским центром имама Бухари и Центром исламской цивилизации в Узбекистане.

Comments